پیام خون شهید از پیام زبان گویاتر و فراگیرتر است

رئیس بسیج اساتید چهارمحال‌وبختیاری گفت: پیام خون شهید از پیام زبان گویاتر، رساتر و فراگیرتر است و امروز می‌بینیم که شهادت سردار شهید سلیمانی سبب اتحاد اقشار گوناگون جامعه و ممالک اسلامی شده است.
اگر انسان بندگی خدا را با خلوص نیت و بدون چشم‌داشت به‌جا بیاورد و برای خود و جامعه مفید باشد، در نزد خدا و در میان مردم نیز محبوب می‌شود؛ لذا می‌بینیم که در پی شهادت سردار شهید سلیمانی، نه تنها دل مردم ایران بلکه دل عالمیان با شهادت این شهید عزیز همراه و سوگوار شد و در جای‌جای دنیا یاد و نام او را گرامی می‌دارند.

ادامه مطلب...